2015-08-02

Vad vill egentligen Moderaterna när det gäller kryptering?


Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask presenterade i fredags Moderatenas åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Det är ömsom vin, ömsom vatten.

Vissa saker bär tydligt f.d. justiteminister Asks signatur...
"Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet."
Det är lite oklart vad som menas med detta. (Frågan är om Ask vet själv.) Hemlig dataavläsning handlade från början om att kompromettera folks datorer med spionprogram. Men skrivningen om att "läsa krypterad datatrafik" antyder något annat.

Min gissning är att Moderaterna närmar sig den amerikanska och den brittiska regeringens ståndpunkt vad gäller kryptering. Det vill säga att kräva "bakdörrar" till olika former av krypterad datatrafik. (Läs mer här »)

Vilket är en befängd idé – och i princip omöjlig att genomföra på ett praktiskt rimligt och säkert sätt. (Kunde de, då skulle de förmodligen kräva ett förbud mot kryptering helt och hållet. Men det skulle göra internet osäkert och oanvändbart.)

Sedan är det ju så att tvångsmedel sällan införs mot en viss typ av brott, utan riktas snarare mot brott som har ett visst minsta straffvärde. Vilket innebär att vad det nu är Ask vill införa, så kommer det att kunna drabba alla.

Det vore mycket uppskattat om Moderaterna talade ur skägget – och gav klara besked om vad de egentligen vill göra när det gäller krypterad datatrafik.

• Moderaterna presenterar samlade åtgärder mot radikalisering och terrorism »
• Moderaterna: Skriv in reseförbud i terrormisstänktas pass »

• A first sign of an EU ban on encryption? »
• Vad är det SÄPO egentligen vill göra? »

Och så en äldre artikel, som ger ett större perspektiv på övervakningen:
• Rent mjöl i fel påse »

2015-08-01

Kommer även EU att försöka stoppa kryptering?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Plötsligt hör vi moderaternas partiledare uttrycka sig i ordalag som påminner om den brittiske premiärministerns – när det gäller att förbjuda eller kringgå kryptering. Det får mig att misstänka att det finns ett större policy-projekt på gång i frågan.

Radio Bubb.la - 1 augustiSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Facebook och deras allt mer avancerade planer för att totalt dominera internet, restaurang Ester och dess fruktansvärda brott mot dansförbudet, cyniskt förtal av kinesiska pandor, spanska aggregatorskatten och våra exakta förutsägelser om denna som nu slår in, FundedByMe står upp för svågerkapitalism och konkurrenshämmande metoder, lyssnarfråga om att som libertarian jobba för staten, Turkiets och USA:s fortsatta dubbelspel och svek mot kurderna, första versionen av Ethereum lanseras och en ny smak som upptäckts av forskare."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

En tanke om droger...


Av sprit blir många människor gapiga, oregerliga och våldsamma. Dagen efter är de utslagna.

Av gräs och hasch blir de flesta människor fnittriga, kvasiintellektuella och emellanåt kontemplativa. Dagen efter är de med i matchen som vanligt.

Det är lite märkligt att sprit är den drog som är tillåten och cannabis den som är förbjuden.

Naturligtvis medför alla droger vissa risker. Men folk kommer ändå att använda dem. Så varför inte legalisera de mindre farliga? Så att de som vill kan byta – utan att riskera att hamna i konflikt med ordningsmakten, för ett "brott" utan offer?

2015-07-31

Euron - ännu en tågolycka i slow motion

Den regerar bäst som regerar minst, sägs det. Och så är det ju som regel. Lämna folk i fred, så blir det mesta bättre.

Ordstävet faller mig allt som oftast in, när jag läser om utvecklingen i euro-zonen. Här har politikerna lyckats åstadkoma ett fett dubbelfel med skruv.

Först konstruerade man ett politiskt gigantprojekt - en gemensam europeisk valuta. Man blundade för realiteter och grundläggande ekonomiska samband. Man vägrade att lyssna till alla varnande röster. Man gav sig helt enkelt in i något som man inte hade kompetens att förstå eller hantera.

När krisen sedan var ett faktum och vissa länder hamnade i tailspin - då upphörde plötsligt den politiska handlingskraften. ECB fick bemanna länspumparna (eller snarare sedelpressarna) för att hålla skutan flytande, medan politikerna fortsatte sparka denna tomma konservburk vägen fram. (Ursäkta de blandade metaforerna.)

Att hålla fingrarna i styr för att inte störa spontan utveckling, marknaden och människots skaparkraft är en sak. En bra sak. Att ställa till med politisk och ekonomisk oreda och sedan permanenta detta läge genom att drabbas av panik, förnekelsetillstånd och handlingsförlamning är något annat. En dålig sak.

För så länge Grekland och Tyskland, Italien och Finland, Spanien och Österrike har samma pris på pengar (samma växelkurs och samma ränta) - så länge kommer kris att följa på kris. Det kommer att drabba länder i båda ändar av spektrat, fast på olika sätt.

Det enda som teoretiskt sett skulle kunna fungera är om EU/euro-gruppen börjar centralstyra och införa en kommandoekonomi av Sovjetiska proportioner. Men det vore som bekant även ett sätt att döda demokratin, det fria företagandet och tillväxten.

Vi har alltså nått en punkt där politikernas prestige påbjuder att vi hellre ödelägger den fria ekonomin och det öppna samhället än att de erkänner att euro-projektet är en idiotisk idé. Allt som krävs för att det skall gå totalt åt helvete är att man fortsätter undvika att hantera de stora och principiella frågorna. Att inte göra något är också ett val.

2015-07-30

Radio Bubb.la - 30 juliSoundcloud # Radio Bubb.la # Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Turkiets skamlösa attacker mot de kurder som krigar mot IS-terroristerna, Arbetsförmedlingens nya jättebudget som kommer att minska antalet förmedlade jobb, Jon Stewart och medias makt över politiken i USA, lyssnarfråga via ring bubb.la (076-686 14 68) om abort och livets början, SDU-avhoppare med nyvakna vänstervärderingar, regeringens nya satsning på att reglera crowdfunding, fortsatt diskussion om startups och Mathias Sundins förslag inklusive kommentar från riskkapitalist via ring bubb.la, allt mer oroande politisk utveckling i Spanien, jägaren som dödade lejonet Cecil identifierad, Stockholm petas från topplista av startupstäder och ny psykologisk forskning om upproriska och mobbande barn."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Kommer regeringen att döda crowdfundingen?Crowdfunding – gräsrotsfinansiering – är på väg att få fotfäste i Sverige. Kreatörer och entreprenörer samlar in pengar för projekt och affärsidéer via internet. Alla som är intresserade kan bidra med en slant efter vilja och förmåga. Spontan ordning råder på något som liknar en fri marknad.

Exempel på sådant som crowdfundats på senare tid är Docklands ekipage i Pride-paraden, medieprojektet Bubb.la och den EU-bok som jag just nu sitter och skriver på. Men det kan också handla om projkektlån och andelar i startup-företag.

Visst, det kan vara en smula komplicerat när det handlar om lån och andelar i nya företag. Men sådant finns det redan regler för – och de verkar fungera.

Kreativitet, entreprenörskap, maker culture, spontan ordning, frivilligt samarbete, frihet och decentraliserad finansiering. Kan det bli bättre?

Då gör regeringen entré. Svenska Dagbladet rapporterar...
– Vi ska sedan gå vidare och reglera detta på ett sätt så att marknaden fortsätter att växa, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).
Reglering – för att få marknaden att växa? Är han onykter?

Jodå, så är det. Regeringen skall in och pilla i gräsrotsfinansieringen. Detta trots att allt tycks fungera hur bra som helst.

Reglering. Inte för att det behövs. Bara för att man kan.

Som jänkarna säger: If it ain't broke, don't try to fix it.

Politiker är klåfingriga. Och allt de rör vid går åt helvete. Så räkna kallt med att Finansinspektionen blir tillsynsmyndighet. Det kommer säkert att bli fråga om registrering, med nya fina blanketter att fylla i. Med automatisk delning av uppgifterna till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att hindra penningtvätt. Kopia till Säpo, ifall någon terrorist kan tänkas lura i skuggorna. Rapportkrav. Statistik. Finns det en jämställdhetsplan i projektet? F-skattekrav. Förskottsinbetalning av moms och skatter. Och så vidare. Du fattar. Detta kommer att bli gräsrotsfinansieringens död.

Speciellt det där med skatterna får nog antas vara regeringens verkliga syfte med en reglering. Man har funnit en ny skattekälla.

Länk: Regeringen närmar sig reglering av crowdfunding »

2015-07-29

Vänstern är ett egoistiskt, reaktionärt särintresse


Är vänstermänniskor mer ego-centrerade än andra?

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att vänsterfolk är snabba med att låta meddela att de blivit kränkta, av en eller annan anledning. Däremot verkar de inte lika intresserade av att visa respekt för andra människor.

I den kulturella sektorn har vänsterartister som regel inga problem med att de själva är framgångsrika och drar in pengar – samtidigt som de gärna kritiserar kommersialism, kapitalism och masskultur i andra sammanhang.

Vänstern är inte heller sen att stämpla människor som vill behålla mer av sina egna, ärligt intjänade pengar som egoister. Samtidigt tvekar den själv inte en sekund vad gäller att göra anspråk på att få del av andras tillgångar.

Vänstern bygger strukturer för att värna intressen för de människor som har ett jobb, även om det innebär att det blir svårare för andra att etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt värnar den intressen för de människor som har en bostad, även om det innebär att andra stängs ute från bostadsmarknaden.

Vänstern står bakom en monolitisk välfärdsstat som i princip inte lämnar något utrymme för alternativa lösningar, eget ansvar eller spontant framväxande system i civilsamhällets regi. Detta drabbar främst vanligt folk. I vänsterns välfärdsstat är det bara den med tjock plånbok som kan känna sig verkligt trygg och fri. Mer så där, än i ett pluralistiskt system. Allt detta för att vänstern sätter sina egna etablerade intressen och förmåner främst.

Avundsjuka är en central drivkraft för vänstern. Den ser hellre att alla har det lika dåligt än att några tillåts lyckas och bli framgångsrika. Den är blind för att fri företagsamhet och entreprenörskap skapar jobb för andra, tillväxt för vårt samhälle och utveckling. Den tycks tro att livet är ett nollsummespel.

Dessutom lyckas vänstern med allt detta mot en undertext som gör gällande att den skulle vara "snällare" och "mjukare" än andra politiska krafter. Vilket är ett imponerande illusionsnummer – med tanke på att vänstern vill bestämma över andra och minska människors möjlighet att kunna göra fria, frivilliga val efter eget huvud.

I själva verket är vänstern bara ett reaktionärt särintresse.

2015-07-28

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt


Debatten om massövervakningen går på sparlåga i Sverige. Sossarna är angelägna om att fortsätta marschen mot övervakningssamhället. De borgerliga partierna stöder S. I regeringen har MP lagt sig platt – och kastat alla sina vallöften om att bekämpa Storebrotsstaten över bord.

Vad gäller datalagringen pågår ett lågintensivt krig mellan ett antal internetoperatörer och regeringen (genom dess kontrollmyndighet Post- & Telestyrelsen, PTS). Det ser ut som om att frågan kan komma att avgöras av EU-domstolen – som ju redan upphävt det EU-direktiv på vilket den svenska datalagringen bygger, eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt används datalagringen av alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner frikostigt. Ändamålsglidning pågår och bland andra Skatteverket använder datalagringen, till och med för vanliga sketna taxeringsmål. Antalet fall där myndigheter begär ut uppgifter om medborgarnas kommunikationer skjuter i höjden – och det kan handla om så många som en miljon ärenden om året.

I andra delar av EU stoppas datalagringen av politiker och domstolar (eller bantas radikalt). Men inte i Sverige.

Ser man till Försvarets Radioanstalt, FRA – då är frågetecknen minst lika många som tidigare. Och det finns ingen vilja att räta ut dem. Till exempel har riksdagen avslagit en motion om att riva upp FRA-lagen och en om att utreda samarbetet mellan FRA och amerikanska NSA.

Från Snowden-dokumenten vet vi att FRA har tillgång till NSA:s databas XKeyscore – som är ett slags spionernas Google, där allt som bedöms som intressant lagras. Med säkerhet innehåller den även uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Vilket lagstöd som finns för denna verksamhet är oklart. Likaså vem som godkänt att detta sker.

Sedan har vi frågan om "offensiv spaning" – det vill säga att FRA utför dataintrång i samarbete med NSA och brittiska GCHQ. (Vilket är en extra känslig fråga, eftersom GCHQ har pekats ut som en av de aktörer som hackat bland andra EU:s institutioner och bankernas Swift-system för transaktioner.) Något lagstöd har inte funnits. I vart fall inte mer än att om den hemliga FRA-domstolen säger att något är lagligt, då ifrågasätts detta inte. (FRA-domstolens beslut kan över huvud taget inte ifrågasättas, eftersom ärendena är hemliga.)

Här verkar regeringen dock ha fått lite kalla fötter. Enligt den försvarspolitiska propositionen (som lades fram av en regering där MP ingår) slås fast att försvaret skall få ägna sig åt cyberattacker. Det verkar alltså som om man i efterhand är på väg att göra något lagligt som FRA (enligt Snowden-dokumenten) redan ägnar sig åt. Arrogant så det förslår.

När någon enstaka, modig riksdagsledamot trots allt söker svar från FRA – då blir det i stort sett goddag yxskaft.

Europaparlamentets granskning av massövervakningen (2013-14) utmynnade i en till intet förpliktigande resolution – som ignoreras av EU:s medlemsstater och EU-Kommissionen och som inte på något substantiellt sätt följs upp av det nyvalda parlamentet.

Massövervakningen fortsätter – och ökar i omfattning. Någon egentlig principiell debatt syns inte till. (I vart fall ingen som ansvariga politiker kan tänka sig att delta i.) Miljöpartiets svek är totalt. Riksdagen lägger sig platt.

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt.Videotips: United States of Secrets, del 1 och 2 »

Radio Bubb.la - 28 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades den senaste tidens upptäckter från Pluto, bluffmakeri om rysk ubåt hittat i Östersjön, Snoop Dogg genomför framgångsrik PR-kupp i Sverige, satanistisk staty invigd i Detroit i ceremoni med 700 deltagare, krav på statligt stöd till IT-startups och det berömda lejonet Cecils tragiska död. Dessutom presenteras ring bubb.la, ett nytt inslag i radio bubb.la som du själv kan medverka i genom att ringa 076-686 14 68 och lämna ett meddelande."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Frihetsfrontens sommarseminarium - glöm inte att anmäla dig!


Nu är det hög tid att anmäla sig till årets sommarseminarium med Frihetsfronten, 21-23 augusti.

Bokade talare – med en liten programändring:

Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om "Den svenska synden"

Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet "Svågerpolitik och gräsrotskapitalism"

Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent

Hanif Bali, riksdagsledamot (M)

Jim Turney, tidigare ordförande för US Libertarian Party och internetentreprenör talar om "How to speak libertarian to non-natives"

Lena Andersson, författare och journalist, som skall tala om kvasiliberalers användning av postkolonialism och identitetspolitik

Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och samhällsdebattör, berättar om sin senaste bok "Scandinavian Unexceptionalism"

Liksom förra året så håller vi till på en kollogård en bit norr om Norrtälje. Vi börjar efter lunch fredag 21 augusti och håller på fram till lunch söndag den 23:e.

Här samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 790 kr för studerande och 990 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum. Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset.

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.

2015-07-27

ISIS - ett problem som hade kunnat undvikas?PBS Frontline: Hur ett antal taktiska misstag i väst (främst i Vita Huset) kan ha skapat förutsättningar för ISIS att etablera sig och sitt terrorvälde.

Youtube » | PBS Frontline »

Ny vecka, nya insatser

2015-07-26

Massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org:


En bloggpost om hur massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle, där människors tillit till varandra eroderar.

Bloggens 8.000.000-vall spräckt


Jag kan meddela att denna bloggs räkneverk nu har passerat åtta miljoner direkta träffar.

Till det kommer alla som läser via RSS (och det verkar vara en stor andel av läsarna) och återpubliceringar på andra siter.

Man tackar för visat intresse.

Föreligger det f.ö. intresse för podcasts framöver?

2015-07-25

Något håller på att hända med samtalsklimatet


Det svenska samtalsklimatet är deprimerande. Det är gapigt och anti-intellektuellt. Fri debatt offras för något slags supportermentalitet. Ett överordnat mål för många tycks vara att tysta sina motståndare istället för att själva söka och framföra goda argument. (Och vissa saker diskuteras helt enkelt inte i vårt land.)

Så där har vänstern gått på så länge jag kan minnas. Det nya är att en gapig, populistisk, nationalistisk och främlingsfientlig politisk kraft fått fotfäste i politiken. Dessa två krafter hetsar varandra in i något slags destruktiv och rätt förfärande spiral.

Genom åren har jag varit med om att vänstern (och någon enstaka nynazist) kastat gatsten mot mig, stört demonstrationer och försökt tysta mig genom att föra oväsen. Jag har hotats och fått stryk (inget riktigt allvarligt, men ändå) för mina åsikter. Allt oftare börjar jag uppleva att det även är främlingsfientliga nationalister beter sig obehagligt. Här finns en kuslig ton som för tankarna till biergarten-scenen i filmen Cabaret. Undertexten är hotfullt hånfull visavi frihetens idéer. (Nej, jag beklagar mig inte. Jag är som sagt van. Men jag vill peka på en intressant företeelse.)

Det är inget fel i att uttrycka sig enkelt, mustigt eller underhållande. Vårt land skulle behöva fler engagerande folktalare och envisa kättare. Man kan önska att fler vore skarpa i sin analys, snabba i repliken och intellektuellt spänstiga. Men det är raka motsatsen till vad vi ser i dag.

Det är mycket som behöver styras upp i vårt land. Men ju högre tonläget blir, ju mindre blir förutsättningarna för att lyckas med just detta.

Vilket för oss till elefanten i rummet: Invandringsfrågorna, som tillåts överskugga alla andra politiska frågor i vårt land. Så länge argumentationen ligger på järnrörsnivå, snuddar vid hat och bygger på förutfattade meningar – så länge kommer spänningarna att öka tills något går sönder. Vi kan, skall och måste diskutera situationen. Men det måste ske eftertänksamt, sakligt, intellektuellt hederligt – och i möjligaste mån baserat på fakta. (Till exempel som Nils Lundgren försöker göra här. ») Det måste helt enkelt gå att förhålla sig till denna debatt, erkänna de problem som de facto finns och ändå stå fast vid det öppna, fria och anständiga samhällets principer. Och utan att omfamna dessa värdens fiender.

Tyvärr förefaller det som att så väl de rödgröna som de borgerliga har lämnat walk-over – och därmed lämnat fältet fritt för (ännu) mer destruktiva krafter.

Det finns skäl att vara bekymrad.

Radio Bubb.la - 25 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades NASA:s planer på att åka till månen, granatattacker i Malmö, en tjuvaktig men finsmakande svartbjörn, Financial Times nya japanska ägare, ett lyssnarbrev, svenska regeringens hyckleri om Uber, försök att avkriminalisera cannabis i Storbritannien, accelererande planekonomi i Venezuela och Universals anmälning av sig själva för upphovsrättsbrott. Sändingen avslutades med en fördjupning i ett antal länkar från vetenskapsavdelningen under ledning av vår vetenskapsredaktör Gustav Nilsonne."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-23

SD växer - nu måste borgerligheten skärpa sig!


I en opinionsmätning kör SD om M och blir det näst största partiet. Visserligen är det inte det finaste opinionsinstitutet som mätt och metoden inte den bästa. Men ändå. [Länk»]

Nu är det nog fan dags för den svenska borgerligheten att ta sig samman om den skall vara relevant framöver. Några tankar...

Decemberöverenskommelsen måste bort. Varför skall folk rösta på er om de ändå får samma sak som om de röstar på sossarna? Det är inte genom att tona ner den politiska striden man vinner väljare, utan genom att skruva upp den.

Skaffa er en hållbar princip i invandringsfrågan. Till exempel något sådant här: Människor har rätt att bo var de vill, men inte på andras bekostnad eller på andras egendom. Vi skall ta emot flyktingar, men bara för att någon får asyl i Sverige innebär det inte att de skall in i det svenska systemet. För att kvala in i systemet måste man kunna försörja sig själv och betala skatt. Vad gäller EU-migranter så finns det redan regler som ger folk tre månader på sig att visa egen, trovärdig försörjning. Se till att dessa regler följs.

Angrip gärna SD, men förminska inte deras väljare. Folk kommer inte att rösta på er om de känner att ni ser ner på dem.

Stå upp för friheten! Återupprätta den frihetliga visionen, stå för den och ta striden med de rödgröna och SD. Visa att ni står på folkets sida och att ni ser människor som självständiga individer och fria medborgare – inte som undersåtar. Ge människor makt över sina egna liv och var beredda att ge dem ansvar. Utveckla en sund EU-kritik. Lägg ner all morallagstiftning. Minska de offentliga utgifterna och sänk skatterna.

Bli lite wild & crazy! Låt ICA sälja vin. Tillåt innehav av droger för eget bruk (och satsa på harm reduction istället för repression). Låt dem som vill kliva ur systemet och ordna sina egna trygghetssystem. Köp ett fett robotsystem och rikta det österut. Gör det superenkelt att driva eget företag. Sälj järnvägen till Deutsche Bahn. Banta public service till en tv- och en radiokanal som endast sysslar med nyheter, vetenskap och kultur. (Eller lägg ner och släpp fram andra aktörer.) För att nu bara ta några exempel.

Något måste ni göra. Annars är ni helt irrelevanta i riksdagsvalet 2018.

Falkvinge kommer ut som liberal anarkist?Youtube »

Mer svenska skattepengar in i den grekiska ekonomins svarta hål


Utan att ens veta exakt hur mycket pengar det handlade om, gav riksdagens EU-nämnd nyligen klartecken till att låna ut svenska skattepengar till Grekland, med EU som mellanhand.

Nu krävs det plötsligt fem miljarder euro till. Och allt tyder på att riksdagen kommer att öppna de svenska skattebetalarnas plånböcker ännu en gång.

En ny, dyrbar praxis är på väg att etableras.

Så här lär det hålla på fram till dess att euro-zonen tar sig samman och kastar ut grekerna.

Läs mer: Sverige kommer att få betala mer till Grekland »

I kväll: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och andra frihetskämpar att dricka öl , vin och sockerdricka – umgås och konspirera över stort och smått.

Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan, Stockholm

Tid: Torsdag 23/7 från 18-tiden

Välkommen!

Radio Bubb.la - 23 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Fionns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades de senaste utvecklingarna i Liberlands kamp för självständighet, massiv korruption under täckmantel av så kallade instegsjobb, Turkiet blockerar Twitter och ger allt mer öppet stöd till IS-terroristerna, Nyheter Idag inleder samarbete med opinionsinstitut, partistödets historia och konsekvenser, den växande antisemitismen i Sverige, lyssnarbrev om Grekland och radiovanor, finansiering av amerikanska presidentvalskampanjer, mysteriet kring den mexikanska drogbaronen som påstås ha rymt från fängelse, blandat mottagande för Obama under Kenyabesök och en vetenskaplig studie av nättrakasserande datorspelare."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-07-22

EU:s och euro-zonens skuldberg växer

Räknat sedan tiden innan euro-krisen har samtliga euro- och EU-länder ökat sin statsskuld. [Länk»]

De flesta lever i dag inte ens upp till de "konvergenskriterier" som satts upp för euro-zonen, vilka säger att statsskulden inte får överskrida 60% av BNP. I genomsnitt ligger siffran för euro-länderna på 92.9%.

Sämst går det för EU:s klassiska krisländer. Frankrike ligger också en bra bit över snitt. Men inte ens Tyskland (74,4%) uppfyller i dag konvergenskriterierna.

Enkelt uttryckt: De flesta länder som har euron som valuta uppfyller inte de krav som ställs för att få gå in i euro-zonen, om frågan vore aktuell i dag.

Be Happy!