2014-10-30

Dan Park: But... is it Art?


Med risk för att bli steglad...

Jag tror att jag begriper vad konstnären Dan Park håller på med.

Min tolkning är att han försöker framställa sig som så kontroversiell att ingen till slut klarar av eller vågar försvara honom. Så blir han inspärrad. Men då är det inte Dan Park som blir inspärrad. Det är Konsten. Det fria ordet. De avvikande rösterna.

Vilket ställer oerhört viktiga frågor.

Är inte konstens uppgift (bland annat) att utmana samhällsnormer? Att ifrågasätta? Att uppröra?

Är det inte kulturens uppgift att flytta gränser? Att sätta saker i blixtbelysning? Att tvinga människor att tänka till?

Och gäller detta i så fall bara det politiskt korrekta, det harmlösa, det välkammade? Naturligtvis inte. Tvärt om.

Att konstnären Dan Park spärras in på grund av sin konst är uppseendeväckande, upprörande och oroväckande.

Men det verkligt absurda i hela denna historia är att Kultursverige tiger som muren om saken.

Det Kultursverige som för övrigt står i total beroendeställning till kulturpolitik, offentliga bidrag och vår samhälleliga konsensus.

Sänkt straff för Dan Park

Den überkontroversielle konstnären Dan Park har fått sitt straff sänkt av hovrätten.

Sverige spärrar fortfarande in konstnärer på grund av deras konst. Fast inte så länge som det först var planerat.

I skymningszonen är allt en fråga om nyanser.

Anakata fälld i Danmark

Gottfrid Swartholm Warg - a.k.a. anakata - har fällts för dataintrång av dansk domstol.

(Jag är ute och reser och försöker hänga med. Fyll gärna på med de länkar ni hittar om detta, i kommentarerna.)

2014-10-29

Mediekratin: Avgör journalisterna valen?Ett seminarium med Timbro Medieinstitut: Avgör journalisterna valen?

Medieforskarna Kent Asp och Johannes Bjerling ställer frågan i den nyutkomna boken Mediekratin.

"Författarna visar att mediernas makt har ökat och att politikerna i växande grad anpassat sig till medielogiken. Den traditionella partidemokratin har ersatts av en Mediekrati."

[Direktlänk»]

Samtidigt, i riksdagen...

Ur riksdagsmotion 2014/15:127 "Tobaksfrågan – ständigt aktuell" inlämnad av Jan Lindholm (MP).
"Jag hävdar att enbart ordet ”tobaksvaror” kan fungera som exponering och därför inte kan tillåtas." 
"Reglering av bruk av e-cigaretter bör (...) ske skyndsamt. Jag vet inte om denna produkt kan vara en ny farlig inkörsport till tobaksbruk så det är bråttom att agera."
Prosit!

Är Romsons dubbelmoral OK bara för att hon är kvinna?


Aftonbladets ledarsida skriver Eva Franchell att vice statsminister, miljöminister Åsa Romson (MP) "mobbas" (det vill säga granskas) bara för att hon är kvinna. »

Ursäkta? Vad har Romsons kön att göra med att hon inte lever som hon lär?

Menar Franchell kanske att media skall låta bli att rapportera om giftig båtfärg, utsläpp av gråvatten och fusk med bränsleskatten... för att Åsa Romson är kvinna? Menar en av landets ledande tidningar att media skall vara återhållsam i sin granskning av makthavare, när det gäller just kvinnor?

Det vore naturligtvis orimligt.

Detta handlar inte om Åsa Romsons kön. Istället är det en fråga om att politiker vill tvinga alla svenskar att bete sig på ett visst sätt. Sedan skiter dessa politiker själva i de regler de satt upp för alla andra. Det är dubbelmoralen och skenheligheten som är det stötande.

Aftonbladets socialdemokratiska ledarsida ägnar sig åt skadebegränsning å regeringens vägnar. Det är det hela.

För övrigt brukar "kvinnor granskas hårdare"-kortet bara plockas fram när kritiken börjar bli riktigt besvärande. Vilket som regel tyder på att den har substans.

Veckans Falkvinge


[Direktlänk»]

2014-10-28

Nu kommer dom i målet mot Svartholm Warg


Denna vecka väntas dom (och eventuellt straff) i den stora danska rättegången mot Pirate Bay-grundaren Gottfrid Svartholm Warg. Han och en medåtalad står anklagade för att ha brutit sig in i företaget CSC:s datorer, där bland annat den danska polisen har sina register och system.

I fallet staplas märkligheterna på varandra.

Till exempel har dansk polis inte utrett dataintrånget som sådant, hos CSC. Alla uppgifter kommer istället från företaget självt. Och CSC har ju, som IT-provider åt danska staten, ett intresse av att saker och ting skall framstå på ett visst sätt.

Dansk polis har inte heller brytt sig om att utreda eventuella andra gärningsmän, trots att det finns gott om ledtrådar att nysta i. (Det finns till och med material från hemlig rumsavlyssning, där det framkommer från andra att GSW inte har med detta intrång att göra.)

Åklagarsidan har försökt måla upp en bild av försvarets linje om att någon annan skulle ha använt GSW:s dator som osannolik och dum. Vilket är ett intryck man lätt kan få när det används ord som "fjärrstyrd". Vad det i själva verket handlar om är en labdator, en server, som stod öppen för många andra användare. Vilket är information som genast gör saken helt begriplig.

Dansk polis och åklagare har varken efterfrågat GSW:s bild av saken eller ansträngt sig för att hitta saker som talar till hans fördel. De har inte ens tagit upp ämnet med försvaret.

Däremot har de danska myndigheterna gjort vad de kan för att smutskasta GSW. Till exempel har de försökt ge intryck av att han skulle vara skyldig till det dataintrång som han frikänts från i svensk domstol. Åklagarsidan har dessutom vid flera tillfällen avslöjats med att lägga fram felaktigheter och rena lögner. (Även lögner om sin egen utredning.)

Det blir kanske så när det inte finns några entydiga bevis...

Det skall avslutningsvis påpekas att CSC även driftar den amerikanska spionorganisationen NSA:s IT-system. Och att företaget utpekas för att ha agerat målvakt när CIA hyrt in flygplan för hemliga fångtransporter.

Jag har inte en aning om vad GSW kan ha gjort eller inte gjort. Men det är helt uppenbart att den danska utredningen inte håller måttet och att det finns frågetecken kring rättegången.

Mycket mer att läsa...
Gottfrid Svartholm hacking trial nears conclusion »
Anakata in court: Things to keep in mind »
Anakata in court: Hearsay instead of evidence »
Politiet fik aldrig adgang til it-systemer i hackersag »
Hackersag trækker spor til Kina »
Eksperter: Ekstremt svært at vide, om Kina eller anden nation står bag cyberangreb »
Forsvarer i hackersagen: Uvildig undersøgelse af CSC-hacking er ikke uvildig »
CSC-Hackersagen har udviklet sig til et karaktermord »
Jagten på internettets superpirat »

Datalagringsbråket är på väg att växa till en fet politisk skandal


Som alla nu känner till hotar Post- och Telestyrelsen (PTS) internetoperatören Bahnhof med vite på fem miljoner kronor om de inte återupptar datalagringen.

Ett par tankar om detta...

• Det måste vara rätt unikt att man hotar ett företag med böter för att det följer lagen.

EU-domstolen konstaterar bland annat att den allomfattande och urskiljningslösa lagringen av data om alla människors alla telekommunikationer är ett av de grundläggande problemen med EU:s datalagringsdirektiv. Därmed underkänns, som jag förstår det, även själva grunden för den svenska datalagringen.

EU-domstolen står över svenska domstolar. Riksdagen har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen – vilket bland annat innebär att den rättighetsstadga som EU-domstolen hänvisar till står över svensk lag. Regeringen, oppositionen, PTS och utredare Hecksher kan tycka vad de vill. Men så är det.

Då blir det väldigt märkligt när en myndighet får order om att klämma åt ett företag som följer EU-domstolens linje med mångmiljonböter. Vite som politiskt vapen. Det känns väldigt ofräscht.

Det är politikerna och Rikspolisstyrelsen som är de verkliga skurkarna, inte PTS.

Visst, PTS har snurrat till det för sig. Rejält. Men det finns en anledning. Myndigheten gjorde först en helt rimlig bedömning, som gick ut på att datalagringen kunde upphöra. Sedan fick de kontraorder av politikerna (uppbackade av RPS).

Det är inte helt lätt att inta en rakt motsatt position från en dag till en annan. Därför blir det som det blir – och PTS beter sig märkligt, hukar och försöker ducka offentlighetsprincipen. Möjligen håller dessa försök att inte förlora ansiktet i sig på att leda till att PTS faktiskt är på väg att förlora ansiktet.

I dagens SvD finns ett intressant citat (via Ny Teknik) från Staffan Lindmark som är jurist på PTS. Det handlar om att de försöker undvika att promemorian som låg till grund för dess första (rimliga) beslut blir offentlig.
- Vi har inte underlåtit att diarieföra brevet i syfte att det inte skulle komma allmänheten till känna.
Yeah, right. Vi gjorde det inte osynligt för att ingen skulle kunna se det, typ.

(Den enklaste krishanteringen vore om PTS generaldirektör Göran Marby reser hem från Sydkorea och lägger korten på bordet. "Vi gjorde en bedömning. Politikerna tvingade oss att göra helt om. Hemskt ledsen, men vi hade inget val. Detta är en politisk grej.")

Läs även Cantwell i Aftonbladet: Maktens arrogans firar nya triumfer »

2014-10-27

Kriget om datalagringen


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om kriget om datalagringen mellan EU-domstolen, regeringen, PTS och Bahnhof.

Är polisen helt jävla dum i huvet?


Polisen får sitt person- och adressregister utsatt för dataintrång. Sedan gör de inte något för att förbättra säkerheten – och samma intrång upprepas hundratals gånger!

Så här...

I det så kallade Logica-målet utsattes Skatteförvaltningen och Polisen för dataintrång.

I tingsrätten fälldes de båda åtalade. En av dem (Gottfrid Svartholm Warg) överklagade. Den andre åtalade nöjde sig med tingsrättens dom utan att överklaga.

Detta handlar om vad denna andra person (låt oss kalla honom NN, eftersom hans namn inte är allmänt känt) nu är misstänkt för.

Av medicinska skäl har NN sluppit fängelse. Istället har han fortsatt göra dataintrång hos polisen. Tydligen är det samma mål (person- och adressregistret) och samma tillvägagångssätt. Detta har skett hundratals gånger – utan att polisen har täppt till säkerhetsluckan.

Detta handlar under rådande omständigheter inte längre om NN – utan om polisen och dess uppenbara inkompetens.

Polisens register innehåller känslig persondata. Som medborgare har vi rätt att kräva att polisen gör allt den kan för att dessa persondata skall vara skyddade och inte falla i orätta händer.

Det har polisen misslyckats med. Sedan har man låtit bli att täppa till detta kända säkerhetshål. Vilket lett till hundratals nya intrång.

I mina ögon gör det polisen minst lika skyldig till att skyddad persondata är på drift som NN.

Det är så här det brukar vara: Det sker ett dataintrång. Allt ljus riktas på utredningen och den rättsliga processen. Däremot slipper de myndigheter (eller företag) som har haft undermålig datasäkerhet kritik. Och säkerheten fortsätter att vara ett skämt.

2014-10-26

Tyskland får ett nytt liberalt parti


Uppgivna FDP:are, en del piratpartister, några gröna, en och annan sosse och ett antal företagare har just startat ett nytt liberalt parti i Tyskland – Neue Liberale.

Partiet grundades för ungefär en månad sedan i Hamburg och man är nu i färd med att sätta ihop ett mer heltäckande partiprogram.

Nya Liberalerna verkar luta åt det socialliberala hållet och man skall nog inte räkna med någon direkt EU-kritik från dem. Men projektet är ändå oerhört intressant.

Innan FDP kollapsade visade de att det är viktigt med liberaler som vågmästare i tysk politik. Till exempel var det FDP som låg bakom flera av de taktiska segrarna mot massövervakningen och för internets frihet i den förra tyska regeringen.

Om projektet lyckas kan det bli grunden för ett nytt regeringsalternativ, med liberaler och CDU.

Wikipedia » | Die Welt » | Der Zeit » | Süddeutsche Zeitung »

Har musten gått ur sossarna?

Det var kanske inte bättre förr. Men annorlunda.

Socialdemokraterna har inte haft en ny idé på hundra år. Så det är kanske inte så konstigt att regeringen Löfven tycks köra på i gamla, djupa och invanda hjulspår.

Socialdemokraterna har problem med återväxten. Partimedlemmarna dör av, helt enkelt. Och i ungdomsförbundet är de mest hängivna rödgardister, som ju är totalt oanvändbara i praktisk politik.

Socialdemokraterna kanske fortfarande har självbilden av att vara ett statsbärande parti. Men de har knappast några politiska profiler med den tyngd en sådan självbild kräver.

Nu sitter sossarna i regering. Inte för att de är så speciellt bra, utan snarare för att folket tröttnade på borgarna.

(S)-regeringen består av sossar och miljöpartister – som måste hålla sams, trots att stora delar av socialdemokratin hatar miljöpartiet. För att över huvud taget få något icke-borgerligt genom riksdagen behöver denna regering stöd av (V). Och (SD). Samtidigt. (En riksdag som är oförmögen att fatta nya beslut behöver, i de flesta fall, dock inte vara det sämsta.)

Medan de miljöpartistiska ministrarna i vart fall ställer till med lite skandaler eller avslöjar sig som uppseendeväckande okunniga, så är sossarna bara... i stort sett ointressanta. Grå.

Utom när Löfven är i EU-nämnden. Då uppstår lite oreda och ofrivillig komik.

Eller på EU-toppmöte. Där Löfven var så upptagen med att förklara för undergångsekonomierna Frankrike och Italien att han är på deras sida – att han helt missade att unionens mäktigaste politiker stod bakom honom för att försöka hälsa. (Hon gav upp.)

Ja, ja... Å andra sidan har den borgerliga alliansen inte så jävla mycket att komma med för tillfället, den heller.

Dagens moralpanik: Maskeradkostymer

Buttericks har fått kritik för att de säljer maskeraddräkter som låter folk klä ut sig till bland annat arab eller indian. [SR»]

Rasism!, ropar kritikerna.

En moralpanisk låga har tänts, och den vårdas omsorgsfullt av media.

Det är möjligt att jag är en gammal insnöad stofil. Men jag kan för allt i världen inte förstå vad det skulle vara för rasistiskt med att klä ut sig till arab eller indian.

Vad i handlingen att klä sig som ett annat folk är det som är kränkande? Hur manifesteras i så fall denna kränkning?

Och var går i så fall gränsen – geografiskt, socialt och kulturellt?

2014-10-25

Övervakning skadar vårt samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur övervakning leder till självcensur, vars konsekvenser är betydligt svårare att uppskatta än de (visserligen små) skador som orsakas av terrorism.

Den intressanta samhällsdebatten finns på nätetThe Young Turks: Sam Harris and Cenk Uygur Clear the Air on Religious Violence and Islam [Direktlänk»]

2014-10-24

Och det här går bra..?[Direktlänk»]

Snart lever brittiska whistleblowers farligt


Nybloggat på HAX.5JUly.org:


Den brittiska regeringen lägger fram en aldrig sinande ström av lagförslag som kan användas i totalitära syften. Nu en lag som kan ge whistleblowers livstid i fängelse.

Vi styrs av inkompetenta lallare


De flesta politiker är okunniga och olämpliga för sina uppdrag.

En del av dem lär sig med tiden. Andra klarar sig undan med att gömma sig bakom tjänstemän i riksdagsutskott och departement.

Som regel är det tjänstemännen som sköter ruljansen. Politikernas funktion är då att vara demokratiskt alibi. Eller gisslan, om man så vill.

Uppskattningsvis har tjänstemännen minst 75% av makten och de folkvalda på sin höjd 25%.

Däremot är den allmänna bilden av politiken en annan. En utbredd godtrogenhet landar i att våra politiker antas vara kloka och kunniga människor. Vill man ta sig ur den villfarelsen räcker det med att läsa BLT:s ledarkrönika om försvarsutskottets ordförande Åsa Lindestam (S). Man blir fan mörkrädd. [Länk»]

Många politiker vet helt enkelt inte vad de sysslar med.

Svenska politiker är generellt sett uppseendeväckande dåligt utbildade. Detta behöver inte vara någon absolut nackdel, om de har andra viktiga erfarenheter och kunskaper i bagaget. Men det har de oftast inte. Istället kommer de mer eller mindre direkt från ungdomsförbundens, fackets och olika särintressens broilerfarmar.

Korta inhopp i ungdomen som bankkassör, mentalvårdare eller hårfrisörska är exempel på de enda erfarenheter från verkligheten som några av våra ledande politiker har med sig. Någon verklig eller mer långvarig erfarenhet från arbetslivet och verkligheten är det sällan tal om.

Så inte nog med att de inte behärskar politiken som sådan, de saknar kunskap och de kan inte heller förhålla sig till hur andra människor har det.

Jag är skeptisk. Och jag landar i den välkända tesen att om människor inte antas kunna bestämma över sina egna liv – då är de inte heller lämpade att bestämma över andra.

Därför bör politiken bestämma över så lite som möjligt.

2014-10-23

Raka puckar i budgeten


(Via Johan Norberg)

Stefan Löfvén – dumpa (MP) och (V)!


Stefan Löfven, inse att det är du som bestämmer inom socialdemokratin nu. Du kan göra i princip vad du vill.

Stefan, du är en högersosse. Du vill ha en stark industri, säker tillgång till energi till ett överkomligt pris och ett Sverige som har tillräckliga militära muskler för att kunna hävda sin neutralitet.

Detta är inget som kommer att komma ut ur att sitta i regering med (MP), vara beroende av (V) – och ändå inte kunna vinna över Alliansen med mindre än att även (SD) är med på tåget.

Kasta ut (MP) ur regeringen och gör upp med borgarna om de allra viktigaste frågorna.

Gå för allt i världen inte i något slags formell koalition med Alliansen eller något enskilt alliansparti. Det vore demokratins död. Men gör upp med borgarna om de där sakerna som måste fungera för att hålla landet på rätt köl.

Sedan kan man gräla om allt annat i riksdagen. Vilket möjligen skulle ge svensk demokrati en vitamininjektion.

Dagens huvudledare i Svenska Dagbladet är inne på samma tema...
"Även om det för närvarande föreligger något av ett ledarvakuum hos M och SD, går det ändå att ta en talmansrunda och släppa fram en ny regering Löfven, förbunden till blocköverskridande samarbete i några centrala frågor av utomordentligt värde för landet, utan alltför stora komplikationer i övrigt och utan ny valrörelse nu (vilket nog till och med skulle ge delar inom socialdemokratin en befrielse de önskar)."
Stefan Löfven, detta kan göras med eller utan misstroendevotering efter budgetomröstningen. Men visa att du är den som har initiativet. Ombilda regeringen till en ren (S)-regering redan nu. Du vet ju att det ändå måste ske, förr eller senare.

Som man röstar får man skatta

"I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att vanliga löntagare inte skulle få höjd skatt. Nu ser vi tyvärr att det inte blir så. När brytpunkten för statlig skatt sänks och jobbskatteavdraget trappas av, får till exempel många akutsjuksköterskor och datatekniker betala mer skatt. Det tycker vi är mycket olyckligt."
TCO:s ordförande Eva Nordmark kommenterar den rödgröna regeringens budget.

Från SR Ekot »

Torsdag: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och frihetskämpar att dricka öl, vin och sockerdricka – umgås och konspirera över stort och smått.

Plats: Pub Movitz, Tyska brinken 34 i Gamla Stan, Stockholm

Tid: Torsdag 23/10 från klockan 18.00

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

2014-10-22

Vad är Sanning?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Britterna vill höja maxstraffet för elaka internettroll till två års fängelse. Men lagen innehåller också märkligheter som kan användas för att inskränka det fria ordet och för att kväva opposition.

Med den nya kommissionen går EU baklänges in i framtiden


Med ett gigantiskt investeringspaket i famnen bekräftades i dag den nya EU-kommissionen av Europaparlamentet.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lät meddela att den nya kommissionen är "europas sista chans", att den kommer att bli mer politisk och att den tänker blåsa nytt liv i det europeiska projektet.

Men frågan är vad Junckers kommission kan göra mer än att pytsa ut skattebetalarnas pengar på olika projekt.

Det som en gång gjorde Europa starkt var dess mångfald. Saker och ting fungerade olika i olika länder och något slags best practice kunde spontant växa fram. Olika politiska modeller, olikheter i förvaltning, olika regler och olika ekonomiska strategier skapade institutionell konkurrens länderna emellan. För att bli framgångsrikt var ett land tvunget att anstränga sig för att vara minst lika bra, minst lika företagsvänligt och minst lika framåt som andra.

Sedan dess har EU:s centralstyrning, politisering, byråkrati, likriktning och kommandoekonomi försvagat Europa. I dag är vi en kontinent på dekis, en kontinent som halkar efter.

Nu blir det mer av samma. Federalisten Juncker står för mer politisering, mer överstatlighet och mer kommandoekonomi.

All erfarenhet visar att centralstyrning stryper ekonomin. Politiska beslut istället för fri marknad och spontan ordning landar i princip alltid fel. Med överstatlighet skapas single points of failure, där ett centralt fattat dåligt beslut drabbar alla. Och de beslut som fattas i EU är ofta orimliga.

Detta är inte vad Europa behöver.

Europaportalen: Nyvald Junckerkommission: Vi är Europas sista chans »

2014-10-21

Vem kan man lita på?

Dags att skicka Wallström till KU


Under förra regeringens tid blev det alltid ett jävla liv om riksdagens EU-nämnd inte ansåg sig vara tillräckligt informerad eller delaktig i vad statsråden har för sig på EU:s ministerrådsmöten.

Nu sitter skon på andra foten.

Förra veckan bad EU-nämnden utrikesminister Wallström att vänta med att lansera Sveriges nya Mellanösterpolitik (att erkänna Palestina) till efter att utrikesnämnden diskuterat saken. Oavsett vad man tycker i frågan är det så det går till. Policyförändringar skall gå genom den konstitutionellt viktiga utrikesnämnden. Först när detta är gjort blir den nya linjen Sveriges officiella utrikespolitik.

Men det struntar utrikesminister Margot Wallström (S) i. Hon har låtit meddela att hon trots detta tänkt ta upp saken (trots att just den frågan inte är på dagordningen) på måndagens utrikesministermöte i EU.

Nu är Sveriges nya Mellanösternpolitik förvisso ingen hemlighet. Statsministern meddelade att man avser att erkänna den palestinska staten i regeringsförklaringen.

Men det här handlar inte om huruvida omvärlden skall få kännedom om vårt lands nya politik. (Alla som är intresserade är redan fullt medvetna om vad som är på gång.) Det är istället fråga om att respektera riksdagen och de konstitutionella organen. Det handlar om att låta bli att profilera vårt land i en fråga innan ett formellt beslut är fattat.

Men inte Margot Wallström. Hon gör ingen hemlighet av att hon skiter i både EU-nämnden och utrikesnämnden. Hon till och med skryter om saken.

Brysselperspektivet på demokrati sitter tydligen i...

Om man jämför med vad som dragits till KU under förra regeringen – då är detta ett klart övertramp som måste leda till en prickning.

Se även: Europaportalen »

Dagens Orwell...


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur en amerikansk myndighet vill kontrollera "sanningen", granska "desinformation" och propaganda" – och vidta insatser mot "social förorening" på internet.

Falkvinge denna vecka[Direktlänk»]

2014-10-20

Massövervakningen: Tänker (MP) leverera? Eller har de blåst väljarna?

Icke en enda journalist har ställt (MP) till svars om vad man kommit fram till om massövervakningen i regeringsförhandlingarna. Icke en enda miljöpartist har kommenterat saken – i vart fall inte med mer än att hänvisa till två synnerligen intetsägande meningar i regeringsförklaringen.

Att Datainspektionen skall titta på saken är inte någon speciellt spännande information. Det är nämligen Datainspektionens vanliga jobb. (Och när Datainspektionen vid tidigare tillfällen kritiserat FRA, då har det ändå inte lett till någon åtgärd eller fått några konsekvenser.)

Den "parlamentariska integritetskommissionen" har så låg profil att man kan undra om den över huvud taget finns. Och att den skall göra en "översyn av befintlig lagstiftning" är bara varm luft, till intet förpliktigande.

Frågorna är samtidigt högst aktuella. Och nu sitter (MP) i regeringen – och är därför skyldigt oss medborgare svar: Tänker (MP) gå på EU-domstolens linje och därmed också kräva att den svenska teledatalagringen upphör? Eller inte?

För att uttrycka saken annorlunda: Tänker (MP) stå fast vid att riva upp datalagringen? Eller har man sålt sig till de övervakningskramande sossarna, för att få sitta i regeringen?

Regeringspartiet (MP) måste nu även kunna ge svar om FRA...

  • Tänker man acceptera att svenska FRA är en nyckelpartner till NSA och GCHQ, vad gäller att bygga upp ett globalt nätverk för massövervakning?
  • Tänker man acceptera att FRA ägnar sig åt dataintrång, i samarbete med främmande makt?
  • Hur ser man på att FRA har tillgång till den amerikanska spiondatabasen XKeyscore?
  • Var finns det demokratiska mandatet för ovanstående?
  • Vilken är den lagliga grunden?
  • FRA-lagen som sådan, vad skall hända med den?
  • Hur ställer man sig till att "FRA-shoppen" har öppnat igen?
  • Vad har man att säga om den legala absurditet som innebär att allt som FRA-domstolen säger är lagligt i och med detta blir lagligt, oavsett hur juridiskt och medborgarrättsligt tveksamt det än är?

Är (MP) fortfarande emot FRA-lagen – eller har man släppt den frågan för att få sitta i regering med sossarna?

Detta handlar inte bara om vad (MP) tycker. Nu sitter de som sagt i regeringsställning. Då är det deras ansvar hur dessa frågor hanteras. Dessutom har de nu tillgång till all information som krävs för att röja upp massövervakningen. Att i det läget välja att tiga är också ett ställningstagande. Fast ett föga hedervärt sådant.

Här är ett parti som påstått sig vara mot massövervakningen – som vunnit röster genom att kritisera massövervakningen – i regeringen. Då duger det inte att låtsas som om det regnar. Här och nu prövas miljöpartiets styrka, heder och anseende.

Drogpropaganda...med ett budskap.

[Direktlänk»] (Tipstack: Anders)

2014-10-19

Open Content (ett disruptivt koncept)


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur artister, förläggare, filmproducenter och andra skulle kunna tjäna pengar på att inte ha kopieringsskydd och låsta format.

Maktapparaten

Nu måste (MP) ge besked om FRA och datalagringen!


I regeringsförklaringen kan man läsa följande om övervakningsfrågorna...
"Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter."
Två meningar. Thats it.

Till att börja med – grupparbete om integritetskommissionen!

Vad är det formella namnet på "integritetskommissionen"? (Informationen på nätet förefaller mycket knapphändig.) Vilket är dess formella uppdrag? Vilka är dess ledamöter?

Är detta samma parlamentariska integritetskommission som tillsattes för att gjuta olja på vågorna i samband med debatten om rom-registret?

Uppgiften i regeringsförklaringen om att man även skall kika på privata aktörer som samlar in persondata gör mig lite betänksam. Visst, det behövs. Men frågan är om det är så bra att klumpa ihop detta med frågorna om statlig massövervakning. Ingångsvärden och frågställningar är bara delvis de samma. Risken blir att man sopar datalagring, FRA, NSA-kopplingar och annat under mattan för att istället ägna sig åt klassisk Google-bashing.

Miljöpartiet sitter nu i en regering som låter FRA fortsätta precis som förr. En regering som genom en av sina myndigheter hotar de nätoperatörer som inte fortsätter (den av EU-domstolen ogiltigförklarade) datalagringen.

Detta är ett uppenbart svek, eftersom de gick till val på en rakt motsatt politik.

Att det skulle bli så här är ingen överraskning. (MP) offrar sina principer för att få makt. Makten är – tragiskt nog – ett självändamål för gröningarna.

Men frågan är vad som sker nu? Hur går vi vidare med dessa frågor?

För att kunna ta tag i saken behöver vi veta vad regeringen tänker göra och hur den tänker. Det räcker inte med två allmänt hållna meningar i regeringsförklaringen.

Företrädare för (MP) är mycket välkomna att förklara hur det här är tänkt, i denna bloggposts kommentarsfält.

Viktigt meddelande från Regeringen[Direktlänk»]