2015-01-25

Är EU på väg att ge Google monopol på nyhetslänkar?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Länkkriget mellan Google och nyhetsmedia har nu tagit sig upp på EU-nivå. Vilket gör en dålig idé ännu sämre, eftersom EU-kommissionen tycks ha otur när den tänker.

PNR: Staten vill ha ständig kontroll över var du befinner dig


EU-kommissionen och EU:s inrikesministrar vill ha registrering av våra flygresor, PNR (Passenger Name Record). Utöver resenärens namn skall även annan information registreras – som skulle kunna användas för allt från att dra slutsatser om en flygpassagerares religion till hennes politiska hemvist eller för att avslöja otrohet.

Till skillnad från datalagringen (där dina mobilpositioner plockas fram i efterhand) ger PNR staten möjlighet att hålla koll på var du befinner dig, i realtid. Därför är det inte förvånande att bland andra britterna vill att PNR i framtiden skall utökas med information om dina tågresor, bilhyror och hotellbokningar.

Från inrikesministrarnas sida är man ovanligt öppna med att PNR kommer att samköras med andra databaser och register. Målet är kontroll. Så gott som total kontroll.

På samma sätt som datalagringen bygger PNR på övervakning av människor som inte är misstänkta för något brottsligt. Därmed bör även PNR anses bryta mot de mänskliga rättigheterna, mot vår rätt till privatliv. Detta är en av de frågor som prövas rättsligt i EU just nu. Men ministrarna vill inte vänta på utslaget.

Frågan är hur EU:s medlemsstater kommer att hantera en PNR-databas. Hur kommer britterna, som ju delar det mesta med amerikanska NSA att göra? Kan man lita på att information inte kommer att läcka via polismyndigheter med korruptionsproblem, som den bulgariska? Kommer grekerna, italienarna och fransmännen att hantera denna information på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt?

(PNR-frågan har för övrigt en förfärande twist. Debatten handlar om vilken information staten skall få ta in, lagra och använda. All denna information finns dock redan i resebranschens PNR-system. Och där finns oändligt mycket mer detaljerad information om oss och våra resor. Denna information lagras i gamla stordatorsystem som saknar förmåga att logga slagningar och ur vilka information inte kan raderas. System som ligger i princip vidöppna för alla som vill snoka.)

Utvecklingen är skrämmande. Snart kommer väl icke registrerad fotvandring att betraktas som misstänkt beteende...

2015-01-24

De goda nyheternaBBC Newsnight från Davos, med Hans Rosling. Youtube »

Ministern för statens säkerhet i statsradion


Inrikesminister Anders Ygeman (S) intervjuades i dag i SR Ekots lördagsintervju.

Det var mer av det gamla vanliga: Många små steg för ökad övervakning, mindre frihet och hårdare kontroll. Vart och ett kan dessa steg kan säkert (på ett eller annat sätt) motiveras ur en inrikesministers perspektiv.

Dock saknas en helhetssyn. Tänk dig övervakningsfrågorna som en rät linje. I ena ändan finns ingen övervakning alls. I andra ändan råder total övervakning av allt vi gör. Det råder ingen tvekan om att vi just nu rör oss mot mer kontroll och övervakning. Men ingen i politiskt ansvarig position tycks riktigt vilja analysera var på linjen vi befinner oss. Och det saknas så väl debatt som analys av hur långt mot total övervakning vi kan gå – innan vår frihet och demokrati lider oreparerbar skada. Eller om vi redan är där.

Vad gäller datalagringen repeterade Ygeman regeringens position: Att den svenska datalagringen är förenlig med EU:s rättsordning.

Vilket är märkligt. EU-domstolen har som bekant upphävt det EU-direktiv som den svenska datalagringen bygger på. Den anser att urskiljningslös datalagring strider mot de mänskliga rättigheterna. Domstolen noterar speciellt att övervakning av människor som inte är misstänkta för brott är en rättighetskränkning.

Men Ygeman lyssnar inte på det örat. Han vill fortsätta lagringen av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Han struntar helt enkelt i EU-domstolens principiellt viktiga dom.

(Och MP säger inte ett pip. De sitter i regeringen och är medansvariga för dess beslut. Deras svek i övervakningsfrågorna är totalt.)

Jag vet inte om justitieminister Johansson och inrikesminister Ygeman är värre än alliansregeringens justitieminister, Beatrice Ask. Men jag får en känsla av att man just nu ökar takten för att bygga vidare på övervakningsstaten. Jag är dock inte säker på om detta beror på att sossarna gillar att övervaka medborgarna eller om tempot drivs upp av EU:s ministerråd (och USA). Förmodligen är det en kombination av båda.

Radio Bubb.la - lördag 24 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

Decemberöverenskommelsen är bruten


Den så hårt kritiserade Decemberöverenskommelsen innebär:

  • Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram.
  • En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.
  • Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.
  • Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden (försvar och säkerhet, pensionerna, energi) för samarbete och samtal.

Om jag förstått rätt så har landets rödgröna regering just gått och idiotstoppat alla möjligheter för framtida kärnkraft. (Ifall sådan skulle behövas. Vilket vi inte vet.)

Utan att fråga någon. Utan att samtala med någon. Och uppenbarligen utan att ägna konsekvenserna av detta beslut speciellt mycket eftertanke. (Men det är ju så det går när man sätter MP i regering. Vett och förnuft måste offras för att hålla fast vid makten.)

Det innebär rimligen att Decemberöverenskommelsen nu är bruten.

Frågan är om Allianspartierna kommer att finna sig i att ha blivit lurade eller ej. Hur mycket är de beredda att förnedra sig medan S och MP spelar Allan?

2015-01-23

Sahlins utspel om terapi för terrorister öppnar för nya maktmedel


Sovjetunionen hade mycket generösa regler för vad som vid behov kunde klassas som psykisk sjukdom. Till exempel fixering vid sanning och rättvisa.

I västvärlden diskuteras i dag om en viss grad av ifrågasättande och olydnad skulle kunna vara tecken på psykisk ohälsa. I svensk litteratur nämns bland annat att en känsla av att vara övervakad kan vara tecken på psykos. Hur man nu vet det i dessa tider av massövervakning.

Vad som definieras som psykiska problem kan uppenbarligen vara förhandlingsbart.

Detta som bakgrund till Mona Sahlins utspel om att återvändande IS-terrorister skall erbjudas samtal med polis, socialarbetare och psykologer. Och terapi.

Terapi är något man erbjuder människor som har psykiska problem. Visserligen skulle man, i dagligt tal, kunna säga att IS-krigare inte är riktigt kloka. Men det är knappast någon klinisk definition.

I den mån det går att utreda vad före detta IS-terrorister har haft för sig – då skall de ställas inför rätta för krigsbrott och brott mot mänskligheten, enligt internationell lagstiftning.

Men det intressanta här är den större principen: Tanken på att erbjuda en viss grad av psykiatrisk vård för den som gör saker som staten ogillar.

Det skulle kunna vara en bekväm lösning när våra makthavare ställs inför människor som de inte kan hantera. (Det vore till exempel det enkla sättet för staten att hantera konstnären Dan Park.)

Det är ingen ovanlig tanke att det är individen det är fel på när hon inte passar in i statens mallar. Och det är uppenbart att vi går från en syn på människor som fria medborgare till undersåtar.

I dessa tider av inskränkt yttrandefrihet, bristande rättssäkerhet, en allt mer militariserad polisstat, nyspråk och urholkade fri- och rättigheter kan det vara en god idé att hålla ett öga på denna utveckling.

Att stigmatisera människor som psykiskt störda eller att spärra in dem på psykiatriska institutioner är ett klassiskt grepp för totalitära stater. För att lära oss älska Storebror.

Länk: Jihadister i terapi »

Nu trappar EU upp kriget mot terrorismen


New on HAX.5July.org:


Nästa torsdag händer det. Då samlas EU:s justitie- och inrikesministrar till ett "informellt" ministerrådsmöte om kampen mot terrorismen. Bakom stängda dörrar.

Radio Bubb.la - fredag den 23 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

2015-01-22

USA: Journalisten Barrett Brown döms till 63 månaders fängelse


New on HAX.5July.org:


I dag meddelades straff i rättegången mot den amerikanske journalisten Barret Brown. Han döms till totalt 63 månader i fängelse – i ett fall som började med att han copypastade en länk, i ett undersökande journalistiskt projekt som handlar om outsourcing av amerikansk underrättelseverksamhet.

Invandringsdebatten: Låt inte allt gå åt helvete!


Invandringsdebatten (och debatten om debatten) är märklig och destruktiv. Om inte folk tar och skärper till sig snart kommer detta att gå fullständigt åt helvete.

Sverigedemokraterna är sin egen politiks värsta fiende. Partiet har sin grund i den svenska nationalistiska, rasistiska vit makt-rörelsen. Partiet har historiska kopplingar till den svenska nynazismen. Är det någon som på allvar tror att ett sådant parti ostört skulle få diktera svensk migrationspolitik?

Det var SD som drev de andra riksdagspartierna in i en uppgörelse som kanske inte är hållbar. Annars hade det aldrig skett.

Allianspartierna har blivit allt mer principlösa, opinionsdrivna och skotträdda. Istället för att stå för en egen politik drev de med strömmen. Fram till den punkt där en del av deras väljare tröttnade.

Opinionsanalyser visar att många av de väljare som gått från de borgerliga partierna (framför allt från M) till SD egentligen ogillar sitt nya parti. De proteströstade mot en politik som de ansåg vara ohållbar. Det innebär inte nödvändigtvis att dessa väljare kräver ett idiotstopp för invandring och flyktingmottagande eller stängda gränser.

Naturligtvis går det att skapa en borgerlig migrationspolitik som är så väl rimlig som human och rättssäker. Byggd på borgerliga principer, om nu någon i Alliansen kommer ihåg vad det innebär.

Socialdemokraterna sitter i en märklig sits. De har nära kopplingar till ett särintresse (LO) som företräder dem som redan är inne i systemet, som har ett jobb. De är inte intresserade av konkurrens eller av människor som inte är en del av det politisk-fackliga skråväsendet. "Go home!"

Sossarna är emot arbetskraftsinvandring och deras "solidaritet" sträcker sig nog egentligen inte till krigsflyktingar. Om det inte vore för SD:s historiska bagage skulle Löfven kunna göra affärer med dem. (Det är för övrigt mycket troligt att S, V och SD kommer att göra gemensam sak för att försöka stoppa arbetskraftsinvandringen under mandatperioden. Men det kommer att ske utan formaliserat samarbete.)

Men – Socialdemokraterna sitter i regering med Miljöpartiet. Det vill säga med det enda parti som egentligen är nöjt med dagens migrationspolitik. Miljöpartisterna må vika ner sig i många frågor, men jag tvivlar på att de kommer att göra det i denna. Varpå regeringen på lite sikt riskerar att bli akterseglad i debatten.

Detta toppas med diskussionen om och rädslan för den "gröna faran" – islam.

Jo, det stämmer att fundamentalistisk, radikaliserad islamism är en lära med medeltida värderingar som inte fungerar ihop med modern, liberal, västerländsk demokrati. (Vilket inte är det samma som att skuldbelägga eller misstänkliggöra alla muslimer.)

Folk får tro på vad de vill. Men alla skall vara lika inför svensk lag. Alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter. Människors frihet, säkerhet, egendom och rättigheter skall respekteras. De mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna är absoluta och får inte åsidosättas. Fenomen som klanvåld, hedersmord och blodshämnd är icke acceptabla. Punkt.

Motsvarande gäller naturligtvis, i förekommande fall, radikala former av alla religioner.

Uppdraget är att försvara det öppna, demokratiska, sekulära samhället. Att garantera att alla grupper, trosinriktningar och kollektiv kan leva i fredlig samexistens. Att stå upp för frihet, politisk anständighet och civilisation.

Här är vänstern med sin postmodernism, sin relativisering av rättigheter, sin identitetspolitik, sin kollektivism och sin dragning åt våld som politisk metod helt enkelt inte pålitlig.

Bland riksdagspartierna bör de borgerliga (under förutsättning att de driver borgerlig politik) vara bäst på att stå upp och försvara den liberala demokratin och dess värden. Det är dessa partier som bär dess historiska, idémässiga och kulturella arv.

Alternativen är nämligen inte speciellt tilltalande. Antingen tillåts vänstern bryta sönder samhället med sin kollektivism, där grupp ställs mot grupp. Eller också får SD sitt så hett efterlängtade "raskrig" (som kommer att drabba alla som inte faller inom den sverigedemokratiska pöbelns norm.)

Länkar:
En liberal invandringspolitik »
En rimlig borgerlig migrations- och flyktingpolitik »
Nu tar de borgerliga partierna grepp om invandringsfrågorna »
Det är inte vem man är. Det är vad man gör. »

SCA och den allmänna upprördheten

Vidlyftigt leverne i det börsregistrerade bolaget SCA har väckt stor medial uppmärksamhet – vilket nu lett till att den verkställande direktören avgått.

Skandalisering och avundsjuka är naturligtvis givna klickmonster för media. Men jag stör mig lite på de allmänna brösttoner som nu hörs.

Detta är ett företag som inte skall behöva stå till svars inför någon allmän moralpanik-lynchjustis.

Däremot har aktieägarna all anledning att vara jävligt upprörda över hur direktörerna handskas med deras pengar. Och man kan nog också förstå att SCA:s anställda blir uppgivna och förbannade.

Men, som sagt... den allmänna moralpaniken? Meh.

Nu tar de borgerliga partierna grepp om invandringsfrågorna


Nu händer det. De borgerliga partierna gör en positionsförändring vad gäller migrations- och flyktingpolitiken. [ Länk » ]

Detta är en grannlaga uppgift. Speciellt för en politisk rörelse som gjort sig av med sitt idéarv och sina principer.

Det vore oerhört olyckligt om man skulle överkompensera – och gå tillbaka till den restriktiva, kantiga och omänskliga politik som S & M tidigare drev i den så kallade järnaxeln.

En sak som komplicerar situationen är att många regler som finns inte behöver ändras – bara efterlevas. Vilket inte sker i dag.

Människor skall naturligtvis kunna söka skydd från krig och förföljelse i vårt land. Det är inte flyktingarna, utan systemet det är fel på. Och så länge Sverige tar ett större ansvar än andra EU-länder (EU har ju trots allt en gemensam flyktingpolitik), så länge skall även resten av EU vara med och betala.

Arbetskraftsinvandringen måste fortsätta att vara öppen. Vårt land behöver fler händer i vården, fler företagare och fler människor som bidrar till vår tillväxt och vår välfärd.

En central princip för en ny borgerlig migrationspolitik bör vara: Människor skall få bosätta sig var de vill. Men man har inte rätt att ligga andra till last.

Vi skall ha ett öppet och fritt samhälle som är en del av den globala utvecklingen. Vi skall ha en human flyktingpolitik, inte för att vi måste utan för att vi vill. Och vi skall ha ordning och reda – i rimliga och rättssäkra system.

Tidigare bloggposter på detta tema:
En liberal invandringspolitik »
En rimlig borgerlig migrations- och flyktingpolitik »
Det är inte vem man är. Det är vad man gör. »

Radio Bubb.la - torsdag 22 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

Torsdag: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och andra frihetskämpar – att dricka öl, vin och sockerdricka, umgås och konspirera över stort och smått.

Ingen föranmälan krävs.

Tid: Torsdag 22 januari, från 18-tiden och framåt

Plats: Pub Mowitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan, Stockholm

Välkommen!

2015-01-21

Veckans Falkvinge - om kryptering och euro-krisYoutube »

MEP Julia Reda (PP) om upphovsrätt i EUJennifer Baker intervjuar den tyska ledamoten avEuropaparlamentet Julia Reda (PP) – om den rapport hon just lagt fram om en reformerad upphovsrätt.

Nu skall Europaparlamentet behandla rapporten, som är en åsiktsförklaring och inte lagstiftning. Därefter skall EU-kommissionen lägga fram ett skarpt förslag – som sedan går tillbaka till parlamentet och ministerrådet.

Länk: “EU copyright law fails to set minimum rights”, stresses Pirate Party MEP Julia Reda »

True terror...

2015-01-20

Minnesnotering

I dag – tisdag den 20 januari 2015 – har de borgerliga partierna i Sveriges Riksdag underlåtit att fälla en rödgrön minoritetsregering.

Det hade gått att få en majoritet för att fälla regeringen. Och även om det bara blivit en ny talmansrunda för Löfven, så hade man kanske i vart fall lyckats peta bort MP ur regeringen. Men man lät bli.

Det är värt att hålla i minnet.

En rimlig borgerlig migrations- och flyktingpolitik


Är det verkligen omöjligt att få till stånd en borgerlig migrations- och flyktingpolitik som är rimlig, no-nonsense och rättvis?

Den skulle kunna se ut ungefär så här...


• Asyl = tillfälligt skydd

Människor som söker skydd från krig och förföljelse skall kunna söka skydd i Sverige. Av humanitära skäl.

Däremot skall den som söker asyl inte automatiskt få permanent uppehållstillstånd och inte automatiskt dras in i det svenska välfärdssystemet.

Asylsökande som vill ha permanent uppehållstillstånd, som vill fortsätta bo i vårt land – de får se till att skaffa sig ett jobb, för att sedan kvala in i våra försäkringssystem som alla andra.

Asyl skall prövas regelbundet. När det inte längre finns något skyddsbehov skall flyktingarna få hjälp att återvända hem (om de inte uppfyller kraven för PUT, ovan). Prövningen måste vara rättssäker.


• Arbete = PUT

Egen försörjning skall vara nyckeln till permanent uppehållstillstånd. Det skall gälla alla, så väl vanliga migranter som flyktingar. De förväntas ta ansvar för sina egna liv och inte ligga andra till last.

Det kommer oftast att handla om arbete. Men om någon lever på egna pengar, på att någon anhörig försörjer dem eller genom att ha en svensk sponsor – då skall det också vara OK.

Öppna gränser för alla som inte ligger skattebetalarna till last, helt enkelt.

Vid grov brottslighet skall det permanenta uppehållstillståndet kunna dras in.

(Även äkta konventionsflyktingar skall kunna få PUT, men de är väldigt få.)


• Krav vid medborgarskap

Den som har permanent uppehållstillstånd och som sköter sig skall så småningom kunna bli svensk medborgare. Man skall leva efter samma regler som alla anda. Man skall respektera andra människors frihet, säkerhet, egendom och rättigheter. Och man skall acceptera att Sverige är och skall förbli en sekulär stat.

Medborgarskap är grunden för rösträtt. Medborgarskap skall inte kunna återkallas. Den som blir medborgare skall ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra svenskar.


• Det rimliga alternativet

Det ovanstående är en enkel, begriplig och rättvis modell. Den är human, respekterar individen och ger folk en chans. Alla som är bredda att bidra till det svenska samhället är välkomna. Däremot kan vårt land inte vara hela världens socialbyrå.

Men det finns problem på andra områden, som spiller över och som måste hanteras. Arbetsmarknadslagstiftningen måste liberaliseras. Bostadspolitiken måste omedelbart reformeras – så att även nya svenskar, ungdomar och vanligt folk får möjlighet att bo i våra större städer. Detta är absolut nödvändigt.

Den svenska borgerligheten måste släppa sin ängslighet i migrations- och flyktingfrågorna. Det är bara att tillämpa gamla hederliga borgerliga principer för att räta upp dagens kaotiska situation.

Tidigare bloggposter i ämnet:

En liberal invandringspolitik »
Det är inte vem man är. Det är vad man gör. »

Radio Bubb.la - tisdag 20 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

2015-01-19

GCHQ: Journalistik är ett säkerhetshot


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur den brittiska övervakningsmyndigheten GCHQ siktar in sig på journalisters kommunikationer – och hur man ser journalistik och fria media som ett säkerhetsproblem.

Euro-zonen sätter fart på sedelpressarna

The cat is out of the bag.

EU ökar takten vad gäller att "köpa upp" euro-zon-ländernas skulder. Överstaten tar över medlemsstaternas dåliga affärer.

För att göra detta måste man skapa mer pengar. Inte genom ökad produktivitet och tillväxt – utan genom att sätta fart på sedelpressarna och genom kreativt arbete vid ECB:s dataskärmar.

På så sätt flyttar man kostnaden från skattebetalarna i misskötta ekonomier till skattebetalarna i hela euro-zonen. Enkelt uttryckt: Tyskarna får betala en större del av notan.

Men detta drabbar också alla medborgare i euro-zonen – eftersom deras pengar minskar i värde. En smygbeskattning, helt enkelt.

2015-01-18

En ny tumultartad euro-kris kan vara verklighet redan nästa vecka


Nästa vecka kommer att bli ovanligt intressant. I Grekland har folk börjat ta ut de pengar de till äventyrs har kvar från sina bankkonton. Man har en regelrätt bank-run. När det finansiella systemet stängde för helgen hade fyra grekiska storbanker begärt nödlån hos riksbanken, för att täcka utflödet av kontanter.

Ett problem är att den grekiska riksbanken knappast kan klara detta på egen hand. Den måste be den europeiska centralbanken (ECB) om hjälp. Och även om Tyskland sagt att det får vara nog nu, så har ECB inte så mycket val – eftersom Grekland trots allt fortfarande är ett euro-land. Man måste, tills vidare, rädda Grekland. Detta även om det innebär att förtroendet för euro-samarbetet skadas.

(En möjlighet är en "nödlånsmekanism" som i stora drag innebär att ECB tittar åt andra hållet medan Grekland får använda sina tryckpressar och centralbanksdatorer för att skapa mer pengar ur tunna luften. Vilket är oerhört omdömeslöst. Men inte unikt. Italien har redan tidigare fått göra det, fast av delvis andra skäl.)

Men detta är bara början. Om ett par veckor är det nyval i Grekland. Det kan mycket väl landa i att man får en vänsterregering. Och vänsterns ledare har ett tydligt budskap till trojkan (EU, ECB & IMF): Vi betalar inte!

Detta kommer att få flera konsekvenser. Den första är att Grekland, som i dag lever ur hand i mun, inte kommer att få låna några mer pengar. Vilket kommer att leda till ett ytterligare sammanbrott för det grekiska samhället. (Folket och företagen har dessutom gått i skattestrejk. Den senaste tiden har de grekiska skatteintäkterna sjunkit med 70-80 procent.)

Ett grekiskt sammanbrott kommer även att drabba andra som har lånat ut pengar till landet. Det gäller trojkan. Det gäller enskilda länder. Och det gäller banker i svajiga ekonomier som Spanien, Portugal och Italien. Vilket kommer att orsaka en domino-effekt som kan sträcka sig ända in i de svenska hushållens plånböcker.

Ur ett grekiskt perspektiv hjälper det knappt ens att lämna euron. En nationell grekisk valuta skulle omedelbart falla dramatiskt i värde. Vilket skulle innebära att landets lån i euro, USD, GBP och SFr skulle bli relativt sett mycket större och dyrare. Det är en sak att gå med i euro-samarbetet. Det är mycket svårare och stökigare att lämna det. (Dock skulle en ny grekisk valuta som faller i värde öka landets allmänna konkurrenskraft och gynna den lilla export som finns kvar.)

Detta kan aldrig sluta väl.

Och här är en del andra länkar till oroväckande nyheter, funderingar och rykten på ekonomiområdet:
# Eastern European Currencies Dive as Swiss Loan Costs Hurt Banks »
# The Greek Bank Runs Have Begun: Two Greek Banks Request Emergency Liquidity Assistance »
# The Greek Bank Run Spreads To All Four Largest Banks »
# Russia Just Pulled Itself Out Of The Petrodollar »
# Putin's Unreported Genius on Ukraine: Currency Warfare »
# Bulgaria says it will start talks to join the euro »
# Nytt beslut - bankerna får ta dina pengar och pension vid bankkris »

Köp konserver.

Historien kanske inte upprepar sig. Men den tycks rimma. (Tyskt ordspråk.)


Denna vecka i januari – för 25 år sedan – stormade folket i Berlin ministeriet för statens säkerhet, Stasi.

En av de första saker dessa människor gjorde var att säkra arkiven. I dag kan man lämna in en blankett för att få reda på om man finns i Stasis register och vad det i så fall är för information. (I Sverige förstör vi istället forsknings- och arkivmaterial om kopplingar till DDR och Stasi.)

På bilden ovan ser du ministerns rum. I direkt anslutning finns ett trapphus som leder ner till en dörr på baksidan. Det hade en uppgift – flykt. Och till och med flyktvägen var marmorbeklädd.

Stasi hade till uppgift att säkra statens makt. Oppositionella och oliktänkande fängslades. Människor som inte ville ha något annat än frihet torterades och mördades. Det räckte med att diskutera verklighet och objektiv sanning för att råka illa ut. Man hade ett gigantiskt nätverk av angivare. Och man övervakade människor så mycket man förmådde.

Detta var diktaturens verktyg. I ett land i vår omedelbara närhet. För inte speciellt länge sedan.

I dagens samhälle sätter vi betydligt mer kraftfulla verktyg i statens händer. Vi får verkligen hoppas att alla våra politiska ledare och deras funktionärer för all framtid är goda, pålitliga om omdömesgilla människor.

Helgens Radio Bubb.laGäst: Eli Göndör | Soundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

2015-01-16

Salman Rushdie om Charlie Hebdo: Yttrandefriheten måste vara absolutYoutube »

Maktens hyckleri om det fria ordet


I Frankrike syr man in människor som hyllar attacken på Charlie Hebdo. Så mycket var alltså yttrandefriheten värd.

I manifestationen för Charlie Hebdo i Paris deltog bland andra: Storbritanniens premiärminister – som bär ansvaret för att staten förstört hårddiskar innehållande besvärande information, på en tidningsredaktion. Turkiets president – som låtit censurera teckningarna från Charlie Hebdo i sitt land. Egyptens president – som låter åtala och spärra in folk för yttrandefrihetsbrott på löpande band. Och Saudiarabiens ledare – som är ansvarig för att bloggaren Raif Baddawi dömts till tio års fängelse och 1.000 piskrapp. (Han piskas för övrigt med ytterligare 50 rapp just i dag.)

Även vår statsminister Stefan Löfven (S) deltog. I Sverige är konstnären Dan Park det närmaste vi har till Charlie Hebdo. Honom sätter vi i fängelse, på grund av hans konst.

Våra makthavare är inte intresserade av yttrandefrihet. Det handlar om makt och kontroll, inget annat.

Läs även: Piskrapp och fängelse för religionskritiker »

2015-01-15

Slösa aldrig bort en bra kris...


"Särskilt fransmännen får ursäkta mig för vad jag tänker säga, men jag tror nog att vi förstår varandra i det här rummet: Vi måste på något sätt ta tillvara på den möjlighet som chocken över det som hände i Paris i förra veckan givit oss, för att inse att vi måste vakna och gå framåt med utbyte och samarbete inom två områden: underrättelseverksamhet och försvar."

EU:s "utrikesminister" Federica Mogherini, i Europaparlamentet i Strasbourg i onsdags.

"Möjlighet" sa Bull. Maken till arrogans. Jag önskar att jag vore förvånad.

Länk: EU och Charlie »

Yttrandefrihet och religion


Räkna med att kvällens SVT Debatt kan bli en blodtryckshöjare. Ämnet är yttrandefrihet.

Ett förutsägbart argument är att religion antas ha något slags särställning och skall stå över (i vart fall vissa former av) kritik.

Vilket naturligtvis är helt galet.

Vid sidan av politiken är det religionen som gör anspråk på att vilja styra och ställa över vårt samhälle. I princip alla religioner har åsikter om vad som skall vara tillåtet respektive förbjudet. De påbjuder vissa livsstilar. De bestämmer straff. De påverkar hela samhällssystem. Och de leder miljoner och åter miljoner människor utifrån sina ledares och predikanters infall.

Naturligtvis måste institutioner och organisationer med sådan makt kunna kritiseras, häcklas och ifrågasättas.

Religionens makt bygger på tro. Därför blir själva ifrågasättandet oacceptabelt för dess ledare. Det är därför de blir så upprörda när någon käftar emot.

Här får man göra sina val.

Antingen står man för en öppen, rättighetsbaserad liberal demokrati. Eller så står man för blind lydnad baserad på mytologi.

Antingen står man för människors frihet. Eller så står man för underkastelse.

Radio Bubb.la - torsdag 15 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes

Veckans Falkvinge - om yttrandefrihetYoutube »

Det är inte vem man är. Det är vad man gör.


Invandrare eller svensk. Muslim eller pingstvän. Svartmuskig eller lintott.

Det spelar ingen roll.

I Sverige gäller svenska lagar, lika för alla. I Sverige skall de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna respekteras. I Sverige skall människors liv, säkerhet och egendom respektras. Ordningen upprätthålls av våldsmonopolet i form av polis och rättsväsende. Alla myndiga svenskar skall ha rätt att fatta sina egna beslut om sina egna liv. Sverige är en sekulär, liberal demokrati.

Om detta kan till exempel MC-gäng, radikalt frireligiösa, islamister, politiska maktspelare, mobbare och skinnskallar tycka vad de vill. Men det är så det är.

För att så peka på elefanten i rummet: Många invandrare kommer från miljöer där klanstrukturer är grunden för ordning och säkerhet (enligt lokala normer). Många kommer från kulturer med starka hederstraditioner. Många kommer från länder med en annan syn på frihet och människovärde.

Så intressant. Men så fungerar det inte i Sverige. Det får man helt enkelt finna sig i om man kommer hit. Detta är inte förhandlingsbart.

Nu tror jag i och för sig inte att det pågår något speciellt omfattande arbete för att bryta ner det svenska liberala, demokratiska systemet och ersätta det med något annat. (Annat än från politiskt håll.)

Däremot tror jag att vi är dåliga på att tala om vad som gäller i Sverige. Om människor som kommer hit inte får veta hur det fungerar, då håller de naturligtvis fast vid invanda strukturer. Det är ju i så fall det enda de har. Och då kan till exempel klaner, religiösa regelverk och hederskulturer finna fäste.

I en demokratisk rättsstat måste man ha en uppsättning regler. Och de måste gälla lika för alla. Sedan får folk ha vilken religion, vilken kultur, vilken ideologi och vilka traditioner de vill – så länge de inte försöker tvinga sig på andra.

Detta sagt, så är det totalt oviktigt vem man är, var man kommer ifrån, hur man ser ut... Den enda måttstock som gäller är vad man gör.

2015-01-14

Alliansen bekräftar: Vi kapitulerar inför de rödgröna


Sverigedemokraterna har i dag meddelat att de kommer att begära misstroendeförklaring mot regeringen.

De borgerliga allianspartierna säger att de inte tänker stödja denna begäran.

Man skulle kunna fälla regeringen – om man vill. Men man vill inte.

Och sedan skall Alliansen rösta för en rödgrön budget – år efter år efter år.

Om man använder kapitulation som taktik, då omöjliggör man även sina strategiska mål.

Oavsett vad man tycker om SD, så verkar det faktiskt som om de är på god väg att bli landets enda oppositionsparti.

Sanningen

2015-01-13

Terrorister, jihadister, rasister, populister, politiker och annat djävulskap


Som du säkert redan har noterat, så håller allt på att gå över styr.

Ändå är det inte raketforskning att se processen.

Islamistiska terrorister vill... något. Kanske hatar de vår frihet. Kanske vill de hämnas verkliga eller upplevda oförätter. Kanske är detta ett klassiskt religionskrig, med syfte att sprida Kalifatet ända upp till Nordkap. Kanske är de förbannade för att liberala, västerländska värderingar nu för tiden hotar deras traditionella maktstrukturer och samhällsmodeller. Jag vet faktiskt inte. Men det spelar inte någon större roll för själva processen.

Planen förefaller vara lika enkel som framgångsrik: Genom terror i islams namn skapas urskiljningslös misstro mot muslimer som bor i västvärlden. Vilket omedelbart underblåses av främlingsfientliga, nationalistiska och populistiska krafter i våra länder. Vilket i sin tur driver vissa av dessa muslimer (som annars skulle levt ett normalt liv) i händerna på radikala islamister.

Här skapas en symbios mellan två olika krafter – som driver en spiral av våld, hat och fruktan. al-Qaida behöver Sverigedemokraterna och vice versa. Front National behöver IS och vice versa. De är varandras livsluft.

In på scenen stiger då politikerna och deras funktionärer – och gör sitt bästa för att hälla bensin på brasan. Inget kan göra en dålig situation värre på samma sätt som handlingskraftig inkompetens.

I dagarna ser vi till exempel hur EU:s inrikesministrar försöker använda en spektakulär och dödlig attack mot det fria ordet som ursäkt för att inskränka yttrandefriheten på internet. The irony.

Ut med badvattnet åker medborgarnas rätt till privatliv, rättsstatens grundläggande principer, medborgerliga fri- och rättigheter och många andra av demokratins byggstenar.

I namn av att försvara vårt fria och öppna samhälle ödelägger man det. (Vilket de flesta politiker och byråkrater kan stå ut med, under förutsättning att det ger dem själva mer makt.)

Även om politikernas "hårda tag" kanske stöds av många människor, så skapar de också ett missnöje. Man kan bara förflytta sig så långt på vägen mot ett totalitärt samhälle innan man på riktigt blir ett totalitärt samhälle. Då kommer en konflikt att uppstå mellan den politiska statsapparaten och en grupp medborgare som tjurskalligt värnar sin frihet och sina rättigheter. Sådana konflikter löser den härskande klassen på det enda sätt den känner till. Med konfrontation. (Den har trots allt en allt mer militariserad polis till sitt förfogande. Och den riktiga militären, om det skulle knipa. Här kan även massövervakningen av medborgarna komma till praktiskt användning.)

Sedan går allt åt helvete.

Kanske hade det ändå varit bättre med eftertanke, ödmjukhet, respekt, tolerans, öppenhet, frihet och kärlek.

(Vilket skulle fungera rätt väl i kombination med med ett humanistiskt, rättighetsorienterat regelverk och lika rättigheter för alla. Få men tydliga regler – i ett fredligt samhälle som inte kör med vanligt, hederligt folk.)

Radio Bubb.la - tisdag 13 januariSoundcloud » | Youtube » | Finns även på iTunes